Vakıf Mütevelli Heyeti STK Temsilcisi Seçimi

TÜM HABERLER

28.12.2016 tarihinde 2017 yılında Vakıf Mütevelli Heyetinde yer alacak Sivil Toplum Kuruluşu temsilci seçimi yapılacaktır.

Vakıf Mütevelli Heyeti STK Temsilcisi Seçimi


5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. Maddesiyle, 3294 sayılı kanunun değiştirilen 7. Maddesi uyarınca Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde kurulan ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan Sivil Toplum yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilcinin İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.

 

         Bu nedenle;

 

         2017 yılı  İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde yer alacak olan Sosyal Yardım amaçlı faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisini belirlemek üzere 28.12.2016 günü saat 10:00’da Özel İdare İşhanı 1.Katta bulunan vakfımızda seçim yapılacaktır.

 

            Seçime iştirak edecek Sivil Toplum Kuruluşlarının;

 

 

·         (Dernek veya Vakıf) Başkan veya yetkilendirilmiş bir temsilcisi olması,

·         Dernek veya Vakıflarına ait Tüzük / Vakıf Senedi ve Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) ve son bir yıl içerisinde yapmış oldukları yardımların miktarı, kime hangi tarihte ne amaçla yapıldığını gösterir belgeleri ile birlikte en geç 23/12/2016 günü mesai saati bitimine kadar Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.

 

            İlan olunur.

15.12.2016 09:19
yükleniyor..