Yardım Süreci

Başvuru : Vatandaş T.C. kimlik numarası ile başvuru yapar, “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi” üzerinden kişinin gerekli bilgilerine ulaşıldıktan sonra dosyalar oluşturulur ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi personelimiz tarafından  hane ziyaretleri gerçekleştirilir.

 

Değerlendirme : Yapılan hane ziyaretlerinde bütüncül yaklaşımla değerlendirilen haneler sosyal yardım ve sosyal hizmet açısından Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 

Sonuç : Mütevelli heyeti tarafından karara bağlanan başvurular Sms yoluyla vatandaşa bildirilir. Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen Nakdi Yardımlar kişiler adına PTT hesabına aktarılır ve kişiler bütün PTT şubelerinden paralarını çekebilirler. Ayni Yardımlar ise en geç 1 hafta içerisinde Vakıf Personelimiz tarafından kişilere teslim edilir.

yükleniyor..