Aile Yardımları

Gıda Yardımları

 

İhtiyaç Sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla fakir-muhtaç ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımları yapılmaktadır.

 

Yakacak Yardımları

 

Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. 

 

Barınma Yardımları

 

“Barınma Yardımları” ile yoksul vatandaşlarımızın en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan konut ihtiyacının karşılanması ve onlara insanca yaşam standartları çerçevesinde “barınma” imkânı sunulmaktadır. Bu kapsamda; sosyal güvenceden yoksun,

Dul bayanların

Yaşlıların

Özürlülerin

Çalışamayacak durumdaki kronik hastaların

Mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın

İnsan sağlığına elverişli olmayan, eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerinin onarımı, bakımı ve inşası gerçekleştirilmektedir.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kira yardımı da yapılmaktadır.

yükleniyor..