Gelir Getirici Projeler

Gelir Getirici Projeler

 

Gelir getirici projeler için kırsal ve kentsel konularda kişi başına en fazla 15.000 TL destek sağlanmaktadır. Gelir getirici projelerde geri dönüşler ilk üç yıl ödemesiz, sonraki altı yıl eşit taksit şeklinde dokuz yıl faizsiz olarak uygulanmaktadır.

 

Başvuru Şartları

 

1.Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak, fakir ve muhtaç durumda olmak

2. Başvuru tarihi itibariyle 18-60 yaş arasında olmak

3. Erkek başvuru sahipleri için askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya askerlik ile ilişiği olmamak

4. Başvuru yapılan vakfın sorumluluk bölgesinde en az altı aydır ikamet ediyor olmak

5. Proje konusu işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak

6. Daha önce Fon kaynakları ve Vakıf imkanları ile desteklenen gelir getirici projelerden (Kırsal Alanda Sosyal Destek projesi dahil) yararlanmamış olmak

 

yükleniyor..