Vakfın Kuruluşu

29.05.1986 tarihli 3294 sayılı Kanunun 7.maddesi uyarınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve bu Kanun’un amacına uygun çalışmalarda bulunmak üzere, her il ve ilçede, mülki idare amirlerinin tabii başkanlığında Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur.


1991 yılında Bakanlar kurulu kararı ile Akköy ilçesinin kurulması sonucu Vakfımız faaliyetlerine başlamıştır. 


31 Mart 2013 tarihinde 6360 sayılı yasa çerçevesinde İlçemizin mülki sınırları ile birlikte ismi de değiştirilerek "Pamukkale" adını almıştır. Bu tarihten itibaren Vakfımız "Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" adı ile hizmet sunmaktadır.


Vakıflar yargı tarafından tescil edilen bir Vakıf Senedi doğrultusunda faaliyet gösterirler


VAKFIN AMACI:
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla Vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmekyükleniyor..