Uğur BULUT
Pamukkale Kaymakamı
Vakıf Başkanı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele #KADES #KadınaElKalkamaz
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sürekli, etkin ve önleyici nitelikte, kurumlar arası eşgüdümün en üst seviyede sağlandığı ve toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı politika ve uygulamalar mücadelenin başarısı açısından son derece ön..
1
2
3
4
5
6
7
8
9